Kokuyo Kadokeshi 28-Corner Erasers

Kokuyo Kadokeshi 28-Corner Erasers